Text Size
image image image

etusivuoptimoituBuddhalaisuus päivittäisessä elämässä

Soka Gakkai International Suomi harjoittaa Nichiren Daishoninin buddhalaisuutta. Toimintaan kuuluvat päivittäinen harjoitus, yhteiset keskustelutilaisuudet sekä opiskelu.

12 miljoonaa SGI:n jäsentä ympäri maailman perustavat elämänsä Nichiren Daishoninin dynaamiseen ja arkielämän todellisuuteen perustuvaan filosfiaan.

Harjoituksen tarkoituksena on aktivoida jokaisessa synnynnäisenä oleva valaistumisen olotila, jonka avulla ihminen pystyy löytämään arvoa kaikista elämäntilanteista ja toimimaan rakentavasti omassa elinympäristössään.

"Jos ihmisten mielet ovat epäpuhtaita, myös maa on epäpuhdas, mutta jos mielet ovat puhtaita, niin on myös heidän maansa. Ei ole olemassa kahta maata, puhdasta tai epäpuhdasta. Ero on yksinomaan mielemme hyvyydessä tai pahuudessa."

The Writings of Nichiren Daishonin:
"On Attaining Buddhahood in This Lifetime"

Rauhanehdotukset

            
SGI:n puheenjohtaja Daisaku Ikeda julkaisee joka vuosi rauhanehdotuksen, jossa tutkitaan buddhalaisen filosofian ydinajatusten ja niiden erilaisten haasteiden välistä suhdetta, joita globaali yhteiskunta kohtaa pyrkiessään turvaamaan rauhan ja ihmisten turvallisuuden. 

Lue lisää

SGI Quarterly

     
SGIQuarterly0712SGI Quartelry lehti painottaa rauhaan, kasvatukseen ja kulttuuriin perustuvia aloitteita ja näkökulmia. Pyrkimyksenä on tuoda keskusteltavista asioista esiin laaja kansainvälinen näkemys.

Linkki lehteen