Inhimillinen vallankumous


”Inhimillinen vallankumous on elämämme muuttamista sen syvimmällä tasolla. Siihen kuuluu niiden asioiden tunnistaminen ja haastaminen, jotka estävät meidän positiivisen potentiaalimme ja inhimillisyytemme täydellisen ilmenemisen.”

2etusivuBuddhalaisuudessa korostetaan sisäisen muutoksen mahdollisuutta, jonka tavoitteena on tuoda vähitellen esiin koko inhimillinen potentiaalimme. Yleensä ajatellaan, että tällaiseen prosessiin välttämätön kurinalaisuus ja keskittyminen vaativat sellaisia ihanteellisia olosuhteita, joiden saavuttaminen ei ole useimmille ihmisille mahdollista. Nichirenin buddhalaisuus kuitenkin opettaa, että vain kohtaamalla rohkeasti ja avoimesti yhteiskunnan ankarien ristiriitojen keskeltä esiin nousevat haasteet, pystymme muuttamaan omaa elämäämme ja maailmaa parempaan suuntaan.

”Inhimillinen vallankumous” on termi, jota Soka Gakkain toinen puheenjohtaja Josei Toda käytti kuvaamaan sitä perustavanlaatuista sisäistä muutosprosessia, jossa murretaan itsekeskeisyyden ja oman egon, ”pienemmän itsen”, kahleet ja aletaan kasvaa kohti epäitsekästä ”suurempaa itseä”, joka kykenee välittämään muista ja toimimaan muiden – viime kädessä koko ihmiskunnan – hyväksi.

Kuten SGI:n puheenjohtaja Daisaku Ikeda selittää: ”On olemassa kaikenlaisia vallankumouksia: poliittisia, taloudellisia, teollisia, tieteellisiä, taiteellisia vallankumouksia – –, mutta vaikka mikä asia hyvänsä muuttuisi, maailmasta ei tule koskaan sen parempi paikka, niin kauan kuin itse ihmiset – – pysyvät itsekkäinä ja heiltä puuttuu myötätunto muita kohtaan. Tämän vuoksi inhimillinen vallankumous on perustavanlaatuisin kaikista vallankumouksista, ja samalla se on ihmiskunnalle kaikkein välttämättömin vallankumous.

Kysymys siitä, kuinka muuttua positiiviseen suuntaan, on poikinut lukuisia teorioita, uskontoja ja kustannusimperiumeja. Itsekuri ja vaivannäkö mahdollistavat toki positiivisen muutoksen, kun esimerkiksi aloitamme säännöllisen liikunnan harjoittamisen. Vaadittavaa tahdonvoimaa on kuitenkin usein vaikea ylläpitää, ja itsekontrollimme saattaa murentua kriittisellä hetkellä, koska emme ole pystyneet vaikuttamaan käytöksemme takana oleviin, sisäisiin syihin.

Inhimillinen vallankumous on elämämme muuttamista sen syvimmällä tasolla. Siihen kuuluu niiden asioiden tunnistaminen ja haastaminen, jotka estävät meidän positiivisen potentiaalimme ja inhimillisyytemme täydellisen ilmenemisen. Nichirenin buddhalaisuus perustuu uskoon puhtaaseen, positiiviseen ja valaistuneeseen elämänolotilaan, jonka kaikki ihmiset yhdenvertaisesti omaavat. Tälle ”buddhatilalle” ovat luonteenomaisia sellaiset ominaisuudet kuin myötätunto, viisaus ja rohkeus. Niiden ansiosta voimme luoda jotain arvokasta jokaisesta tilanteesta. Nichiren oivalsi, että tämän elämänolotilan esiintuominen saa aikaan kaikkein syvällisimmän muutoksen ja puhdistumisen, ja hän opetti nam-myoho-renge-kyon lausumisen olevan se harjoitus, jonka avulla pääsemme suoraan ja välittömästi käsiksi tähän olotilaan.

Tämä buddhatila ilmenee hyvin konkreettisella tavalla. Ensinnäkin alamme itse uskoa lujasti oman elämämme rajattomiin mahdollisuuksiin ja ihmisarvoomme. Toiseksi meissä kehittyy viisaus ymmärtää, että aiemmin mahdottomina pitämämme asiat ovatkin itse asiassa mahdollisia. Kolmanneksi me kykenemme kehittämään vahvan elinvoiman, jonka avulla ratkaisemme ongelmamme, samalla kun koemme sisimmässämme suuren vapautumisen tunteen. Näin meissä kehittyy kyky edetä omassa inhimillisessä vallankumouksessamme, jossa pyrimme parantamaan omaa minuuttamme, niin että tämän päivän ”itse” on eilistä parempi ja huomenna vielä sitäkin loistavampi.

Joidenkin buddhalaisuuden muotojen tulkinta syyn ja seurauksen laista saattavat siirtää painopisteen menneisyyden negatiivisten syiden pohdintaan. Elämässä kohdatut esteet ja haasteet näyttäisivät vaativan useita elämiä kestäviä ponnistuksia, jotta ne saataisiin lopullisesti ”pois päiväjärjestyksestä”. Lootus-sutran ja Nichiren-buddhalaisuuden viesti on kuitenkin, että uskon ja harjoituksen avulla pystymme ilmentämään buddhatilaa, korkeinta ja valaistuneinta elämänolotilaa, tässä ja nyt, juuri sellaisina kuin olemme. Tämän valaistuneen viisauden ansiosta kykenemme ymmärtämään sen tosiasian, että olosuhteet, jotka saattavat vaikuttaa mitä surkeimmilta, oli sitten kyseessä parantumattomalta vaikuttava sairaus tai kuoleman aiheuttama menetys, voivatkin itse asiassa tarjota loistavan tilaisuuden tehdä omaa inhimillistä vallankumoustamme ja olla näin suuren henkilökohtaisen kasvun liikkeelle paneva voima.

Kun siirrämme katseemme ohi henkilökohtaisten huoliemme ja ryhdymme toimimaan muiden hyväksi, tämä prosessi vahvistuu ja nopeutuu. Kokemuksesta, joka aiemmin vaikutti epäoikeudenmukaiselta taakalta, voikin tulla avain oman elämän tarkoituksen löytämiseen, kun opimme auttamaan muita, samanlaisessa tilanteessa kamppailevia ihmisiä.

Tämä inhimillisen vallankumouksen yksilöllinen prosessi on juuri se tekijä, joka toimii kipinänä muutokselle koko maailmassa. Kuten Daisaku Ikeda kirjoittaa: ”Suuri inhimillinen vallankumous vain yhdessä ainoassa yksilössä edesauttaa muutoksen saavuttamista kansakunnan kohtalossa ja mahdollistaa jopa koko ihmiskunnan kohtalon muuttumisen.” Kun otamme vastuun muuttaa omaa elämäämme, olemme ottaneet ensimmäisen askelen kohti inhimillisempää yhteiskuntaa, joka perustuu myötätunnolle ja kunnioitukselle jokaisen ihmisen elämän arvokkuutta kohtaan.

Alkuperäisteksti:
www.sokaglobal.org  Human Revolution
July 2005 SGI Quarterly

(c) Soka Gakkai International Suomi

Rauhantyö


SGI:n puheenjohtaja Daisaku Ikeda julkaisee joka vuosi rauhanehdotuksen, jossa tutkitaan buddhalaisen filosofian ydinajatusten ja niiden erilaisten haasteiden välistä suhdetta, joita globaali yhteiskunta kohtaa pyrkiessään turvaamaan rauhan ja ihmisten turvallisuuden. 

Lue lisää

 

Podcast


Podcastit sisältävät keskusteluja buddhalaisuuden perusteista. Ensimmäisessä, n. 40min jaksossa mukana lyhyt historiakatsaus, pohdintaa tieteellisestä ajattelusta suhteessa buddhalaisuuteen sekä pari käytännön kokemusta buddhalaisesta harjoituksesta ja vinkkejä meditaation tekemiseen. 

 Lue lisää