SGI:n buddhalainen harjoitus

Nam-myoho-renge-kyo

Tapio Lausuminen small"Harhakuvitelmissa elävää kutsutaan tavalliseksi kuolevaiseksi, mutta valaistunutta kutsutaan buddhaksi. Samoin himmentynyt peili loistaa kuin jalokivi, kun se kiillotetaan. Mieli, jonka elämän sisäsyntyisen pimeyden aiheuttamat harhakuvitelmat ovat hämärtäneet, on kuin himmentynyt peili. Kiillotettuna siitä kuitenkin väistämättä tulee kuin kirkas peili, joka heijastaa ilmiöiden todellista olemusta ja todellisuuden perimmäistä totuutta. Kehittäkää syvä usko ja kiillottakaa uutterasti peiliänne öin ja päivin. Miten Teidän tulisi kiillottaa sitä? Vain lausumalla nam-myoho-renge-kyota.” The Writings of Nichiren Daishonin:
"On Attaining Buddhahood in This Lifetime, s.4."

Nam-myoho-renge-kyo’n lausuminen perustuu Nichirenin oivallukseen. Opiskeltuaan laajasti kaikkia buddhalaisia sutria hän tuli päätelmään, että Lootus-sutra sisältää buddhalaisuuden perimmäisen totuuden: buddhatila on sisäsyntyisenä kaikissa elämän ilmiöissä, ja jokaisella ihmisellä on mahdollisuus tuoda esiin tämä elämän korkein olotila. Koska Myoho-renge-kyo on Lootus-sutran otsikko, se kattaa koko sutran sisällön, ja samalla se on sanallinen ilmaus elämän laista, jota kaikki buddhalaiset opetukset tavalla tai toisella pyrkivät kuvailemaan. Myoho-renge-kyo on klassisella kiinalla kirjoitettujen kirjainmerkkien japaninkielinen äänneasu, ja Nichiren Daishonin lisäsi eteen sanskriitinkielisen omistautumista tarkoittavan tavun ”nam”, jolloin se sananmukaisesti tarkoittaa ”omistaudun Lootus-sutralle”. Hän lausui nam-myoho-renge-kyo’ta ensimmäisen kerran 28.4.1253.


Perusharjoitus

Nam-myoho-renge-kyo´n lausuminen on SGI:n jäsenten perusharjoitus. Tämän harjoituksen avulla on mahdollista paljastaa buddhatila omassa elämässään ja tuntea miten ilo, elinvoimaisuus, rohkeus, viisaus ja myötätunto lisääntyvät luonnostaan.

Vaikka nam-myoho-renge-kyo’n sananmukainen merkitys tiivistettynä onkin yksinkertaisesti ”omistaudun Lootus-sutralle", seuraava lyhyt selostus tavujen merkityksestä osoittaa, että jokaisella sanalla on paljon syvällisempiä merkityksen tasoja:

Nam

Tahdet

Nam on sanskriitin kieltä. Tarkka käännös on ”omistautua”, ja tässä se tarkoittaa omistautumista harjoitukselle ja elämän laille. Nichiren perusti nam-myoho-renge-kyo’n lausumisen harjoituksen välineeksi, jonka avulla kaikki ihmiset voivat saada elämänsä harmoniaan elämän lain eli dharman kanssa. Alkuperäisessä sanskriitinkielisessä merkityksessään ”namu” tarkoittaa toimintaa ja asennetta ja viittaa näin ollen siihen oikeaan toimintaan ja asenteeseen, joita tarvitaan buddhatilan saavuttamiseksi tässä elämässä.

Myoho

Myoho tarkoittaa sananmukaisesti mystistä lakia. Se ilmaisee universumissa sisäsyntyisenä olevaa elämän ja sen erilaisten ilmentymismuotojen välistä suhdetta. ”Myo” tarkoittaa elämän ydinolemusta, joka on ”näkymätöntä” ja ylittää älyllisen käsityskyvyn. Tämä ydinolemus ilmentää itseään konkreettisessa muodossa (”ho”), joka on aistien avulla havaittavissa. Ilmiöt (”ho”) ovat jatkuvassa muutoksessa, mutta kaikkien ilmiöiden taustalla on pysyvä todellisuus, ”myo”. ”Myo” tarkoittaa myös avaamista, elpymistä ja sitä tosiasiaa, että meissä itsessämme on kaikki se potentiaali, mitä oman elämän kehittämiseen tarvitsemme.

Renge

Portrait of hopeRenge tarkoittaa lootuksen kukkaa. Lootus kukkii ja tuottaa siemeniä samaan aikaan ja symboloi näin syyn ja seurauksen samanaikaisuutta. Kaikki elämämme tekijät, niin ympäristö kuin henkilökohtaisen elämämme laatukin, määräytyvät syistä ja seurauksista, sekä hyvistä että pahoista, joita olemme keränneet (ajatustemme, sanojemme ja tekojemme avulla) ja joita joka hetki luomme. Tätä kutsutaan ”karmaksi”. Syyn ja seurauksen laki selittää, että meillä jokaisella on henkilökohtainen vastuu omasta kohtalostamme. Luomme kohtalomme ja voimme myös muuttaa sitä. Suurimman mahdollisen positiivisen syyn elämäämme voimme luoda nam-myoho-renge-kyo’ta lausumalla, sillä samalla hetkellä buddhatilan seuraus syntyy elämämme syvyyksissä ja tulee lopulta ajan kuluessa näkyväksi.

Lootus kasvaa ja kukkii mutaisen lammikon keskellä ja siitä huolimatta säilyy täysin tahrattomana ja puhtaana. Tämä symboloi buddhatilan esiin tuloa tavallisen ihmisen elämässä keskellä arjen rutiineja.

Kyo

Kyo tarkoittaa sananmukaisesti sutraa, Buddhan opetusta. Tässä merkityksessä se tarkoittaa myös ääntä, rytmiä ja värähtelyä. Kiinankielinen merkki ”kyo” on alun perin merkinnyt myös kudelman loimilankaa symboloiden elämän jatkuvuutta läpi menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden. Laajemmassa merkityksessä ”kyo” pitää sisällään ajatuksen, että kaikki asiat universumissa ovat mystisen lain ilmentymiä.


Lisätietoa: The Meaning of Nam-myoho-renge-kyo 

How to chant? >> sokaglobal.org

 

Rauhantyö


SGI:n puheenjohtaja Daisaku Ikeda julkaisee joka vuosi rauhanehdotuksen, jossa tutkitaan buddhalaisen filosofian ydinajatusten ja niiden erilaisten haasteiden välistä suhdetta, joita globaali yhteiskunta kohtaa pyrkiessään turvaamaan rauhan ja ihmisten turvallisuuden. 

Lue lisää

 

Podcast


Podcastit sisältävät keskusteluja buddhalaisuuden perusteista. Ensimmäisessä, n. 40min jaksossa mukana lyhyt historiakatsaus, pohdintaa tieteellisestä ajattelusta suhteessa buddhalaisuuteen sekä pari käytännön kokemusta buddhalaisesta harjoituksesta ja vinkkejä meditaation tekemiseen. 

 Lue lisää