Kymmenen olotilaa

Between darknessn wonderNichiren Daishoninin buddhalaisuus perustuu Shakyamunin opettamaan Lootus-sutraan ja erityisesti Daishoninin itsensä 1200-luvulla kirjoittamiin tulkintoihin siitä. Filosofian sisältöön ja tulkintaan on kuitenkin voimakkaasti vaikuttanut myös kiinalainen, 500-luvulla elänyt oppinut Chih-i, joka tunnetaan myös nimellä T’ien T’ai. Filosofia on hyvin laaja, kuten elämän filosofian tuleekin olla, joten tässä yhteydessä sivutaan siitä vain pientä, mutta käytännön elämän kannalta erittäin kiinnostavaa osaa, kymmentä olotilaa.

Kymmenen olotilaa ovat olemassa kaikkialla ja siten myös jokaisessa ihmisessä. Yleensä jokin niistä on meissä hallitsevana. Esimerkiksi henkilö, jonka kaikissa työpaikoissa on aina "mitään ymmärtämätön ja itseä tyhmempi esimies", elää todennäköisesti vihan olotilassa, ja ihmissuhteitaan jatkuvasti vaihtava nälän olotilassa.

Päivittäin, jopa sekunnin murto-osien aikana, käymme läpi useita olotiloja. Käytännössä tämä näkyy niin, että kun esimerkiksi kuljemme vihellellen katua ja elämä näyttää ruusuiselta, saattaa suojatiellä eteemme kiilaava auto silmänräpäyksessä muuttaa hyvän mielemme raivoksi. Mistä tuo silmitön viha ilmestyy? Se on läsnä koko ajan, mutta ulkoinen ärsyke tuo sen esiin. Mitä vahvempi puolestaan on buddhatilamme eli ylin mahdollinen olotila, sitä vähemmän tällaiset ulkoiset ärsykkeet horjuttavat hyvinvointiamme.

Ihmisten sisäinen olotila heijastuu myös ympäristöön, ja siten esimerkiksi nälän olotilassa elävän ympäristö heijastelee yleensä samaa olotilaa ja näyttää ahneuden täyttämältä. Kun sisäinen olotila muuttuu, myös ympäristö muuttuu. Tätä kutsutaan elämän ja ympäristön ykseydeksi. Buddhatilan vaikutus ympäristöön on rakentava ja elämän arvokkuutta ja onnellisuutta kasvattava.

Seuraavassa taulukossa esitellään, miten jokaisella olotilalla niin myönteinen kuin kielteinenkin puolensa. Puhtaasti myönteinen on ainoastaan buddhatila, meissä kaikissa oleva korkein mahdollinen olotila, jota päivittäisen harjoituksen avulla tuodaan esiin ja vahvistetaan. Mitä vahvempi buddhatila on, sitä pysyvämmin eri olotiloista tulevat ilmi niiden myönteiset puolet, ja sitä vähemmän tarvitsee ajelehtia kielteisten tunteiden ja epätoivon vietävänä.

Myönteiset ja kielteiset puolet

Kymmenen olotilaa (SGI Quarterlyn artikkeli) 

Yhdeksän tietoisuutta

 

(c) Soka Gakkai International Suomi

Rauhantyö


SGI:n puheenjohtaja Daisaku Ikeda julkaisee joka vuosi rauhanehdotuksen, jossa tutkitaan buddhalaisen filosofian ydinajatusten ja niiden erilaisten haasteiden välistä suhdetta, joita globaali yhteiskunta kohtaa pyrkiessään turvaamaan rauhan ja ihmisten turvallisuuden. 

Lue lisää

 

Podcast


Podcastit sisältävät keskusteluja buddhalaisuuden perusteista. Ensimmäisessä, n. 40min jaksossa mukana lyhyt historiakatsaus, pohdintaa tieteellisestä ajattelusta suhteessa buddhalaisuuteen sekä pari käytännön kokemusta buddhalaisesta harjoituksesta ja vinkkejä meditaation tekemiseen. 

 Lue lisää