Gohonzon

Nuortenleiri 2008 Ryhmalausuntaa pieni

Nichirenin buddhalaisuudessa kunnioituksen kohdetta kutsutaan gohonzoniksi, ja se on kiinalaisia ja sanskriitinkielisiä kirjainmerkkejä sisältävä kirjoituskäärö. SGI:n jäsenillä on oma gohonzon kodissaan ja he tekevät päivittäisen harjoituksen sen edessä.

Gohonzonin syvällisin merkitys ei sen kirjainmerkkien sananmukaisessa sisällössä, vaan siinä, että se ilmentää fyysisesti elämän ikuista peruslakia, nam-myoho-renge-kyota, jonka Nichiren konkretisoi mandalaksi. Lause “Nam-myoho-renge-kyo Nichiren” on kirjoitettu lihavoiduilla kirjainmerkeillä ylhäältä alas gohonzonin keskelle.

Nichiren (1222-1282) laati gohonzonin omistaen sen koko ihmiskunnan onnellisuudelle. Hänen yksinomainen tarkoituksensa oli auttaa kaikkia ihmisiä, sukupuoleen, rotuun tai yhteiskunnalliseen asemaan katsomatta, kokemaan sama valaistunut elämänolotila, jonka hän itse oli saavuttanut.

Gohonzon on ilmentymä buddhatilasta, joka on olemassa meissä kaikissa elämämme syvimmällä tasolla. Suurimmalle osalle meistä tämä olotila jää käyttämättömäksi, piileväksi mahdollisuudeksi, sillä ilman “aktivoimista” se ei tule esiin. Päivittäisen, gohonzonin edessä tehtävän harjoituksen avulla voimme paljastaa tämän piilevän buddhaluonteemme. Gohonzon on kuin henkisen harjoituksen väline: käyttämällä sitä kehitämme elämäämme; pelkkä sen omistaminen ei vielä auta.

Nichiren rohkaisee meitä: “– – kun lausut myoho ja toistat renge, sinun täytyy kehittää syvä usko, että myoho-renge-kyo on itse elämäsi” (The Writings of Nichiren Daishonin, osa 1, s. 3). Toisin sanoen Nichiren opettaa, että oma elämämme on suurin aarteemme.

Saari merellaSisäinen elämänolotilamme vaihtuu jatkuvasti, kun kohtaamme ulkoisia ärsykkeitä: ihmisiä, säätilan vaihtelua, musiikkia, värejä… Kaikki nämä saavat meissä aikaan jonkinlaisen reaktion. Maalaus voi saada katsojan haltioitumaan, tyyntymään tai tuntemaan inhoa, ja kirje voi aiheuttaa iloa, järkytystä tai ihmetystä. Gohonzon on ärsyke, joka auttaa meitä tuomaan esiin kaikkein valaistuneimman elämänolotilan, havaitsemaan buddhatilan elämämme todellisena luonteena ja elämään harmoniassa ympäristömme kanssa.
Välittääkseen viestinsä Nichiren perusti gohonzonin graafisen kuvauksen Lootus-sutrassa kerrottuun tapahtumaan ja kymmenen olotilan keskinäisen yhteenkuuluvuuden teoriaan, jonka mukaan buddhatila on olemassa mahdollisuutena jokaisessa elämänhetkessä ja ihmisen jokaisessa olotilassa. Toisin sanoen buddhatilan maailma ei ole päivittäisen olemassaolon tai oman elämän ulkopuolella – se on sisäsyntyisenä jokaisen omassa elämässä.

Gohonzonin keskellä olevat, ylhäältä alas luettavat isommat kirjainmerkit “nam-myoho-renge-kyo” kuvaavat tämän oivaltamista. Nam-myoho-renge-kyon vasemmalla ja oikealla puolella olevat pienemmät kirjainmerkit kuvaavat buddhan elämän kymmentä olotilaa. Nichiren kuvasi graafisesti, että kaikki kymmenen olotilaa valaistuvat nam-myoho-renge-kyosta eli mystisestä laista ja sisältyvät buddhatilaan sekä päinvastoin: kaikki muut olotilat sisältävät myös buddhatilan.

Yksinkertaisesti sanottuna kaikki ihmiset ovat buddhia. On vain kyse tämän asian oivaltamisesta ja tämän totuuden ilmentämisestä omassa elämässä. Nichirenin buddhalaisuudessa gohonzonin edessä lausuminen ja toiminta muiden onnellisuuden puolesta ovat tie buddhatilan saavuttamiseen.

www.sokaglobal.org

 

Rauhantyö


SGI:n puheenjohtaja Daisaku Ikeda julkaisee joka vuosi rauhanehdotuksen, jossa tutkitaan buddhalaisen filosofian ydinajatusten ja niiden erilaisten haasteiden välistä suhdetta, joita globaali yhteiskunta kohtaa pyrkiessään turvaamaan rauhan ja ihmisten turvallisuuden. 

Lue lisää

 

Podcast


Podcastit sisältävät keskusteluja buddhalaisuuden perusteista. Ensimmäisessä, n. 40min jaksossa mukana lyhyt historiakatsaus, pohdintaa tieteellisestä ajattelusta suhteessa buddhalaisuuteen sekä pari käytännön kokemusta buddhalaisesta harjoituksesta ja vinkkejä meditaation tekemiseen. 

 Lue lisää