Pienryhmätoiminta

Pienryhmatoimintaa

 SGI:n jäsenet tekevät päivittäisen harjoituksen omassa kodissaan, mutta tapaavat säännöllisesti myös muita lähiympäristössään asuvia jäseniä. Pienryhmätapaamisten perinne on lähtöisin Japanista jo Soka Gakkain historian alkuvaiheista ennen toista maailmansotaa. Keskustelutilaisuudet ovat jäsenille voimanlähde buddhalaisten periaatteiden opiskelussa ja niiden soveltamisessa omaan elämään.

SGI:n keskustelutilaisuuksia pidetään tavallisesti kaksi kertaa kuukaudessa niiden jäsenten kodeissa, jotka haluavat tarjota kotiaan tähän tarkoitukseen. Ne tarjoavat myös mahdollisuuden kehittää sellaisia ihmissuhteita, jotka ovat tulleet harvinaisiksi nyky-yhteiskunnassa ja etenkin kaupungeissa, joissa ihmiset saattavat elää naapureina vuosikausia, ilman että heidän välilleen syntyy minkäänlaista henkilökohtaista kontaktia.

Muiden kokemuksista rohkaisua

Keskustelutilaisuuksien keskeinen aihe on harjoituksesta saatujen kokemusten jakaminen, mikä käytännössä tarkoittaa niistä positiivisiista muutoksista kertomista, joita jäsenet ovat buddhalaisen harjoituksen avulla saavuttaneet. Onglemiensa kanssa kamppailevalle ihmiselle ei mikään liene rohkaisevampaa kuin kuulla, miten joku muu on kohdannut ja voittanut omat haasteensa.

SGI:n jäseniä rohkaistaan käyttämään buddhalaista harjoitusta arkielämän vaikeuksien haastamiseen ja voittamiseen. Tämän prosessin avulla oppii arvostamaan ja tuomaan esiin oman elämänsä valtavan potentiaalin. Buddhalainen harjoitus tarkoittaa myös sitä, että löytää ja ymmärtää oman ainutlaatuisen elämäntehtävänsä.

SGI:n jäsenet uskovat, että tämä sisäisen muutoksen prosessi, jota kutsutaan ”inhimilliseksi vallankumoukseksi”, johtaa yksilön voimaantumiseen ja kykyyn toimia rakentavasti. Sen perimmäinen tarkoitus on kuitenkin suunnata ihmiskunnan energia kohti rauhanomaista, oikeudenmukaista ja kestävän kehityksen maailmaa.

Lisätietoa:sokaglobal.org

 

Rauhantyö


SGI:n puheenjohtaja Daisaku Ikeda julkaisee joka vuosi rauhanehdotuksen, jossa tutkitaan buddhalaisen filosofian ydinajatusten ja niiden erilaisten haasteiden välistä suhdetta, joita globaali yhteiskunta kohtaa pyrkiessään turvaamaan rauhan ja ihmisten turvallisuuden. 

Lue lisää

 

Podcast


Podcastit sisältävät keskusteluja buddhalaisuuden perusteista. Ensimmäisessä, n. 40min jaksossa mukana lyhyt historiakatsaus, pohdintaa tieteellisestä ajattelusta suhteessa buddhalaisuuteen sekä pari käytännön kokemusta buddhalaisesta harjoituksesta ja vinkkejä meditaation tekemiseen. 

 Lue lisää