Nichirenin elämä

 

Nichiren2SGI:n jäsenet seuraavat 1200-luvulla Japanissa eläneen munkin, Nichiren Daishoninin, opetuksia. Nichiren syntyi kalastajan pojaksi 1222. Aikakausi oli sosiaalisesti levotonta, ja luonnonmullistukset seurasivat toisiaan. Erityisesti tavalliset ihmiset kärsivät äärettömästi. Nichiren mietti, miksi buddhalaiset opetukset olivat menettäneet voimansa auttaa ihmisiä elämään onnellista elämää, jonka kulkuun he pystyisivät itse vaikuttamaan. Hän paneutui intensiivisesti buddhalaisten sutrien opiskeluun ja vakuuttui, että Lootus-sutra sisälsi Buddhan valaistumisen ydinviestin ja että sieltä löytyi avain, jonka avulla ihmisten kärsimykset voidaan muuttaa onnellisuudeksi ja saadaan yhteiskunta kukoistamaan.

Lootus-sutra vakuuttaa, että kaikki ihmiset, sukupuolesta, kapasiteetista tai sosiaalisesta asemasta riippumatta, omistavat luonnostaan kaikki buddhan ominaisuudet ja ovat siitä syystä tasavertaisesti äärimmäisen kunnioituksen arvoisia.

puu Seicho_ji_tempelin lähellä

Sutran opiskelusta saavuttamansa ymmärryksen perusteella Nichiren vakiinnutti nam-myoho-renge-kyo’n lausumisen universaaliksi harjoitukseksi, jonka avulla ihmiset voivat ilmentää buddhaluonnetta omassa elämässään ja saavuttaa näin voiman ja viisauden haastaa ja voittaa kaikki vaikeudet omassa elämässään ja ympäristössään. Nichiren näki Lootus-sutran olevan keino ihmisten oman voiman ja kyvykkyyden vahvistamiseen, ja hän painotti, että jokainen voi saavuttaa valaistumisen ja nauttia elämästään tässä maailmassa. Hän lausui ensimmäisen kerran nam-myoho-renge-kyo’ta 28.4.1253 ja laati myöhemmin gohonzon-mandalan (graafisessa muodossa esitetty kunnioituksen kohde, jonka avulla ihmiset voivat havaita buddhan valaistuneen olotilan itsessään).

Vainot

Nichiren oli kriittinen vallalla olevia buddhalaisia koulukuntia kohtaan, jotka luottivat valtion holhoukseen ja palvelivat valtaapitävien etuja ja saivat näin aikaan kärsivien ihmisten keskuudessa pelkkää passiivisuutta. Hän kritisoi feodaaliviranomaisia vaatien, että johtajien pitäisi kantaa vastuu kansan kärsimyksistä ja kehittää hyvinvointia. Hänen näkemyksensä, että valtio on olemassa ihmisiä varten, oli hyvin vallankumouksellinen siihen aikaan.

Kun vuonna 1260 Japania koetteli epätavallisen suuri määrä tuhoisia luonnononnettomuuksia, Nichiren kirjoitti kuuluisimman kirjoituksensa ”Rissho Ankoku Ron” (”Oikean opetuksen perustamisesta maan rauhan turvaamiseksi”). Hän luovutti tutkielmansa sen ajan Japanin korkeimmille poliittisille viranomaisille ja vaati heitä järjestämään julkisen väittelytilaisuuden, jossa olisivat mukana kaikkien buddhalaisten koulukuntien edustajat. Julkisen väittelyn koolle kutsuminen kiellettiin ja hänet karkotettiin Izun niemimaalle. Nichiren toisti vaatimuksensa väittelytilaisuuden järjestämisestä useamman kerran elämänsä aikana.


Nichiren sado w450 h296Seuraavina vuosina Nichren karkotettiin useammankin kerran ja lopulta hänet yritettiin mestata Tatsunokuchin rannalla lähellä Kamakuraa, joka oli sotilashallituksen pääpaikka. Teloittajan oman selonteon mukaan hetki ennen miekaniskua valoa hohtava esine, todennäköisesti meteoriitti, ylitti taivaan niin kirkkaana, että se pelästytti teloitusta valvoneet viranomaiset, ja teloitus peruttiin. Sen sijaan Nichiren karkotettiin Sado-saarelle, äärimmäisen puutteellisten ja ankarien olosuhteiden keskelle. Hän jatkoi kuitenkin opetustensa levitystä ja kirjoitti monia tutkielmia ja kirjeitä myös näissä ankarissa oloissa.

Armahduksensa jälkeen Nichiren palasi Kamakuraan vuonna 1274 ja vetäytyi sen jälkeen Minobu-vuorelle, jossa hän kirjoitti runsaasti selkeyttääkseen tulkintaansa Lootus-sutrasta. Hän kirjoitti paljon myös rohkaistakseen yksittäisiä oppilaitaan, sekä miehiä että naisia, jotka kirjoittivat hänelle pyytääkseen neuvoa. Hän keskittyi myös valmentamaan seuraajiaan.

Tämän aikajakson aikana Nichirenin seuraajia ahdisteltiin ja heidän kimppuunsa käytiin, ja lopulta kolme heistä teloitettiin vuonna 1279. Kun Nichiren huomasi, että nämä maanviljelijät pysyivät vakaana uskossaan jopa henkeä uhkaavien vainojen aikana, hän vakuuttui, että hänen opetuksensa tulisivat säilymään ja niitä harjoitettaisiin myös hänen kuolemansa jälkeen. Tähän mennessä hän oli kaivertanut henkilökohtaisia gohonzoneja kannattajilleen, mutta nyt hän laati mandalan, joka oli nimenomaisesti omistettu koko ihmiskunnan valaistumista ja onnellisuutta varten. Nichiren kuoli kolme vuotta myöhemmin.

Nichirenin perintö on hänen heltymättömässä kamppailussaan ihmisten onnellisuuden puolesta ja hänen halussaan muuttaa yhteiskunta sellaiseksi, jossa jokaisen yksilön arvokkuutta ja mahdollisuuksia kunnioitetaan. Nykyisin SGI:n jäsenet ympäri maailman lausuvat hänen laatimansa gohonzonin edessä ja opiskelevat Nichirenin kirjoittamia kirjeitä ja tutkielmia syventääkseen ymmärrystään, miten soveltaa buddhalaisuutta jokapäiväisen elämän haasteisiin.

 

Lisätietoa: Life of Nichiren 

www.sokaglobal.org

Rauhantyö


SGI:n puheenjohtaja Daisaku Ikeda julkaisee joka vuosi rauhanehdotuksen, jossa tutkitaan buddhalaisen filosofian ydinajatusten ja niiden erilaisten haasteiden välistä suhdetta, joita globaali yhteiskunta kohtaa pyrkiessään turvaamaan rauhan ja ihmisten turvallisuuden. 

Lue lisää

 

Podcast


Podcastit sisältävät keskusteluja buddhalaisuuden perusteista. Ensimmäisessä, n. 40min jaksossa mukana lyhyt historiakatsaus, pohdintaa tieteellisestä ajattelusta suhteessa buddhalaisuuteen sekä pari käytännön kokemusta buddhalaisesta harjoituksesta ja vinkkejä meditaation tekemiseen. 

 Lue lisää